Προφίλ TOURISM MEDIA & EVENTS

Μακροχρόνια εμπειρία στη διοργάνωση Διεθνών Workshops

Tα στελέχη της TOURISM MEDIA & EVENTS διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία στην προώθηση του ελληνικού τουρισμού και εν γένει των ελληνικών τουριστικών προϊόντων στο εξωτερικό και συνεχή παρουσία σε εκδηλώσεις προβολής από το 2004 έως σήμερα σε χώρες τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της αραβικής αγοράς.
Τα στελέχη της εταιρείας έχουν επίσης συνεργασθεί με επιτυχία σε εκδηλώσεις με την Enterprise Greece, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, πολλές περιφέρειες της χώρας, καθώς και με δεκάδες επιχειρήσεις οι οποίες παραμένουν σταθεροί πελάτες της.

Σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

Το Workshop

Greek Alternative Tourism & Gastronomy Workshop


Έχοντας ως δεδομένο ότι οι δικοί σας στόχοι και επιτυχίες αποτελούν πάντα την κινητήριο δύναμη για τις δικές μας ενέργειες, η TOURISM MEDIA & EVENTS πραγματοποιεί τα Greek Alternative Tourism & Gastronomy Workshopς σε μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Επισημαίνεται ότι η επιλογή των νέων αγορών έγινε με γνώμονα, τόσο την ιδιαίτερη δυναμική και το ενδιαφέρον αυτής για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, όσο και την επιθυμία σημαντικού αριθμού ελληνικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να διεισδύσουν σε αυτήν.


Επικοινωνία

Στην κατεύθυνση του σχεδιασμού της πολιτείας για 365 ημέρες το χρόνο τουρισμό


Στην κατεύθυνση του σχεδιασμού της πολιτείας για 365 ημέρες το χρόνο τουρισμό, καθώς και της σύνδεσης του κλάδου με τον αγροτοδιατροφικό τομέα, η TOURISM MEDIA & EVENTS προβάλλει τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Ελλάδα σε τουριστικούς πράκτορες και Tour Operators καθώς και επιχειρηματίες, οι οποίοι επιθυμούν να δουν τα εναλλακτικά τουριστικά προϊόντα της χώρας μας.

Η διοργάνωση

Greek Alternative Tourism & Gastronomy Workshop 2020


Το Greek Alternative Tourism & Gastronomy Workshop απευθύνεται σε Τουριστικές Επιχειρήσεις και Δημόσιους Φορείς που ενδιαφέρονται να προβάλλουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους γύρω από τον εναλλακτικό τουρισμό στις αγορές του εξωτερικού. Είναι το μοναδικό για τον εναλλακτικό τουρισμό workshop που στοχεύει στην ισχυροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος εναλλακτικού τουρισμού με άνοιγμα σε νέες αγορές.

Στο Greek Alternative Tourism & Gastronomy Workshop, θα πραγματοποιηθούν Β2Β συναντήσεις που θα διαρκέσουν 3-4 ώρες των Ελλήνων συμμετεχόντων με εξειδικευμένους πράκτορες της τοπικής αγοράς. Επιπρόσθετα, στον ίδιο χώρο σε ειδικά διαμορφωμένο πόντιουμ, θα πραγματοποιηθούν 2-3 ολιγόλεπτες ομιλίες.


Λάβετε μέρος